Mentorlük Nedir?

MENTORLÜK ( DANIŞMAN ÖĞRETMENLİK – KOÇ ÖĞRETMENLİK ) NEDİR?

Mentor kavramı  Homeros’un    Odyssey adlı eserine dayandırılmaktadır. Bu  hikayede, Odyesseus,Ithaca Kralı, eşini ve oğlu Telemachus‟u geride bırakarak çıkmış olduğu yaklaşık on yıl   süren yolculuk ve başından geçen olaylar anlatılmaktadır. Odysseus sadık ve gerçek hizmetkarı olan Mentor‟a ev  ahalisine ve özellikle oğlu Telemachus‟a göz kulak olmasını ister. Mentor bunu kabul eder ve baba, öğretmen, rol model, rehber ve yol gösterici gibi vasilik yapar.
Bilgelik Tanrıçası Athene, kimi zaman Mentor kılığına girer ve Telemachus‟a cesaret ve destek  sağlar. Bu hikaye ile “mentor” kelimesi genç insanlar için “baba figürü” ya da belkide “anne figürü” Athene‟nin bilgeliğini ve tavsiyelerine uyan) olarak anlam kazanmıştır.
“Danışman Öğretmenlik terimi, genellikle daha az deneyimli olan birey (mentee ya da korunan kişi) ile daha deneyimli olan ve koç olarak adlandırılan kişi arasındaki ilişkiyi tanımlamak üzere kullanılmaktadır. Geleneksel olarak, Danışman Öğretmenlik kişinin mesleki, akademik ya da kişisel gelişimini destekleyen gözeten yetişkin ile  öğrenci arasındaki ikili, yüz yüze, uzun dönemli bir süreç olarak görülmektedir.
Mentör (danışman öğretmen) Öğretmenlik Sistemi  nedir ? her öğrencimizin akademik ve sosyal alandaki gelişiminin dikkatlice izlenmesi, öğrencilerimizin kendileri ile ilgili farkındalıklarının arttırılması, planlama ve değerlendirme becerilerinin artırılması, gelişim gereksinimlerinin tespit edilmesi, akademik başarının yükseltilmesi, okula bağlılığının sağlanması, öğrenme motivasyonunun artırılması ve okul-ev arasında etkileşim ve yakın işbirliğinin kolaylaştırılması hedeflerini   içeren bir sistemdir.

Bu sistem ile öğrencinin;

Okulda bir eğitimci ile sürekli iletişim kurması,

Gelişimini belirli aralıklarla eğitimci ile birlikte değerlendirmesi ve takip edildiğini bilmesi,

Akademik ve sosyal alanda daha etkin olabilmesi,

Kişisel planlama ve değerlendirme becerisi geliştirmesi,

Gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesi,

Dikkatini geliştirmesi,

Çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun olacak şekilde düzenlemeyi öğrenmesi,

Test tekniklerini öğrenmesi,

Motivasyonunun arttırılması,

Başarısının sorumluluğunu alması,

Mentor Öğretmenin Öğrenciye Katkıları:

Akademik başarısının yükseltilmesi,

Önceliklerini belirler ve ertelemeyi bırakır,

Öz Güven yetersizlikleri ortadan kalkar,

Doğru çalışma tekniklerini öğrenmiş olur,

Kendisi ile ilgili farkındalık yaratır,

Motivasyonun sürekliliğini sağlar,

Zayıf ve güçlü yönlerini öğrenciye gösterir

> Mentor öğretmenlik ileokul ve ev arasında iletişim ve koordinasyonun artırılması amaçlanmaktadır.Danışman öğretmenler branş öğretmenleri arasından seçilir. Rehber öğretmenler  ve diğer branşlarla koordineli çalışarak işlerini yürtürler.

Öğrencilerinin gelişimlerini takip edebilmek için, öğrencinin okuldaki durumunu ayda bir gözden geçirir, öğrenci tarafından değerlendirilmesini sağlar.

Öğrencinin deneme sınavı sonuçlarını değerlendirir.

Öğrenci ile birlikte öğrencinin tanı testlerinin sonuçlarını değerlendirir.

Öğrenci ile aylık amaçlar belirler.

Amaçların ne kadar gerçekleştirildiğini ve tamamının gerçekleştirilmesi için nelere ihtiyaç duyulduğunu değerlendirir.

Gerektiğinde yeni amaçlar belirlenmesi için öğrenciyi destekler.

Öğrencinin aile, arkadaşlık gibi konularda yaşadığı sorunları dinleyerek rehberlik  birime yönlendirir.

MEDYA MERKEZİ

FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
BİZİ TAKİPTE KALIN

Bartın Küre Özel Eğitim Kursu resmi sosyal medya sayfaları üzerinden bizi takip edebilirsiniz.