Okulumuzun Felsefesi

İnsanlık, tarihi boyunca yaşamını eğitim yolu ile geliştirmiş, güzelleştirmiş ve iyileştirmiştir. Bu evrensel gerçek ışığında yola çıkan EĞİTİM BİLİMLERİ OKULU toplumun en küçük yapı taşı olan bireyin iyi ya da kötü insan olabilme ihtimalinin eğitimden geçmekte olduğuna inanmaktadır. İyi eğitim almış bireylerden meydana gelen bir toplumda elbette gelişmiş bir toplumu meydana getirir.  Eğitimin bu olağanüstü gücünün farkında olmak EĞİTİM BİLİMLERİOKULU üyesi olan her öğrencinin bedenen, zihnen, ruhen dengeli ve dünya ile uyumlu bireylere dönüşecek bir eğitim sürecinden geçmesi demektir.

EĞİTİM BİLİMLERİNDE  eğitim bireysel, evrensel ve küreseldir. Geleceğin eğitilmiş insanı küreselde dünyada yaşamaya hazır olmalıdır.

Geleceğin insanı öz birikimlerini, yerel köklerini, yerel kültürünü bilerek tüm geçmişinden beslenerek aynı zamanda çağdaş dünyanın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı olmalıdır.

Eğitim açısından küreselleşme birbiri ile yakın ilişkileri olan ulusların, ülkeler arasında rahatça dolaşabilecek, çalışabilecek, kültürler arası etkileşim ile farklı ortamlarda rahatça yaşayabilecek evrensel değerlerin farkında bireyler yetiştirmektedir.

“ Geleceğin cahili okumayan değil, nasıl öğreneceğini bilemeyen kişi olacaktır.” ( Alvin Toffler)

Küreselleşen dünya da kişisel güvence ünitesi zenginlik değil iyi bir eğitimdir. Yani doğru yapılan bir eğitim kişisel dünyada kişisel güvencenin teminatı olacaktır. Doğru eğitimden kasıt çağa ve değişimin genel talep ve standartlarına olan eğitimdir.

Bunun içindir ki:

EĞİTİM BİLİMLERİN de bilgiyi temel alan eğitim programları işlenir.

Öğrencilere daha fazla düşünme, tartışma, araştırma ortamı sunulur, böylece serbest düşünen, tartışan, araştıran ve elde ettiği bilgiyi değerlendiren öğrenciler EĞİTİM BİLİMLERİNDEN den mezun edilir.

Derslerde ezber bilgiler yüklemek yerine, somutlaştırılmış, örneklendirilmiş, konuları ve olayları derinliğine anlamayı ve eleştirici düşünmeyi esas alan bir işleyiş hüküm sürer

Öğrenmeyi öğretmek EĞİTİM BİLİMLERİN de temel ilkedir. Çünkü hiçbir bireye okulda verilen bilgiler yaşam boyu yermez.

EĞİTİM BİLİMLERİNDE sadece sayısal ve sözel zekanın değil, görsel, kinestetik, ritmik, benlik gelişimini de içine alan çok yönlü zihin gelişimini hedefler.

EĞİTİM BİLİMLERİNDE  uygun öğrenme ortam sağlandığında her öğrencinin öğreneceğine inanır.

EĞİTİM BİLİMLERİNDE her öğrenci insani ve evrensel değerlere saygılıdır.

EĞİTİM BİLİMLERİNDE her öğrenciye mevcut kültürel değerlerimiz aktarılırken küresel dünyanın gerektirdiği bilgi, beceri, değer ve tutumlara sahip bireyler yetiştirmek gayedir

Biliyoruz ki eğitim insan ve toplum için yeniden inşa aracıdır. Dünya döndükçe insandaki merak öğrenme isteği devam edecektir ve eğitim vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak hep var olacaktır. Hala değişen dünya da düşmeden yürüyebilen veya düştüğünde ayağa kalkmasını bilen bireyler yetiştirmek EĞİTİM BİLİMLERİ okulunun vazgeçilmez misyonu ve vazifesidir.  

MEDYA MERKEZİ

FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
BİZİ TAKİPTE KALIN

Bartın Küre Özel Eğitim Kursu resmi sosyal medya sayfaları üzerinden bizi takip edebilirsiniz.